Over ons

OVER ONS

Malthy Chandrikasingh


Juridisch Adviesbureau Chan (verkort aangeduid met “JAC”) werd opgericht op 01 maart 1999 door juristen, afgestudeerd in het Notarieel en het Nederlands recht, met vele jaren ervaring in de notariële praktijk.

JAC heeft zich met name gespecialiseerd in het geven van juridisch advies – waaronder ook het opstellenvan contracten – op het gebied van het Notarieel recht. Als het gaat om een contract, dat volgens dewetgeving verplicht door een notaris dient te worden gepasseerd, bereidt JAC (in de zin van bespreken met de cliënt en opstellen) een dergelijk contract voor, het welk uiteindelijk wel in aanwezigheid van een met JAC samenwerkende notaris getekend kan worden. Daarnaast werkt JAC ook nauw samen met een aantal Advocaten en Incasso kantoren in Amsterdam in het kader van het sturen van aanmaningen en het opstarten van juridische procedures tegen personen die zich schuldig maken aan wanprestatie en hetplegen van een onrechtmatige daad.

 

Het Notarieel recht is heel veel omvattend en behelst onder meer de gebieden: Personen en Familie recht, Erfrecht, Onroerend Goed recht & Rechtspersonenrecht. Hierna worden een aantal van deze rechtsgebieden globaal en op eenvoudige wijze behandeld.De drempel om naar een notaris te stappen wordt vaak als hoog en kostbaar ervaren.Het is echter niet altijd verplicht een notaris in te schakelen, maar wordt in een aantalgevallen wel aanbevolen. Ons bureau kan, indien nodig, de gang naar een notaris helpen vergemakkelijken en de gecompliceerd opgestelde notariële akte in “normaal Nederlands” aan u uitleggen.

STICHTING SBIS

Specifieke adviezen via Stichting SBIS.

Stichting Ter Bevordering van Investeringen in Suriname (S.B.I.S.)

Ons Bureau werkt nauw samen met de te Paramaribo gevestigde Stichting Ter Bevordering van Investeringen in Suriname (afgekort: “S.B.I.S”), welke Stichting zich voornamelijk bezig houdt met de begeleiding en advies bij de overdracht van registergoederen in Suriname. Nochtans is gebleken dat veel registergoederen in Suriname op naam staan van (reeds lang) overleden personen, met als gevolg grote verwaarlozing van die goederen. De Stichting tracht mede met (noodzakelijke) medewerking van de erfgenamen die registergoederen op naam te stellen van één persoon. Daarnaast kan de Stichting zorgdragen voor snelle afgifte van persoonsakten (zoals uittreksels) uit de Registers vande Burgerlijke Stand in Suriname, huwelijksakten, geboorteakten etc. etc. Ons Bureau kan u over deze onderwerpen, indien gewenst, verder informeren dan wel begeleiden.